Trường đại học Inha đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế

Trường đại học Inha tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế giữa các trường đại học trên khắp thế giới, Đại học Inha đã thiết lập được một số thỏa thuận trao đổi với các trường đại học nước ngoài lớn và duy trì mối quan hệ thân thiện với họ.

Tổng tính năng của các chương trình trao đổi như sau; việc trao đổi của các giáo sư cho nghiên cứu và giảng dạy, trao đổi sinh viên giữa các trường đại học để nghiên cứu và cũng có thể cho các hoạt động văn hóa và thể thao, và trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và thông tin. Được liệt kê trong bảng dưới đây là những trường đại học tại Việt Nam mà Đại học Inha đã thành lập chương trình trao đổi.

Phù hợp với xu hướng phát triển theo hướng toàn cầu hóa, trường Đại học Inha đã thiết lập một chiến lược đặc biệt để mở rộng và đa dạng hóa các chương trình và các hoạt động quốc tế của mình đáng kể. Hiện nay Đại học Inha tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo học tập xuất sắc hơn bằng việc liên kết với 50 tổ chức học tập tại 15 quốc gia. Thông qua liên kết như vậy, các giáo sư đến thăm, các học giả nghiên cứu và sinh viên có thể đạt được một cái nhìn toàn diện hơn về kinh nghiệm học tập của họ, có thể phát triển kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình trao đổi học thuật.

Xem thêm: Các trường đại học ở Hàn Quốc

Trường đại học Inha mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo trên thế giới

Trường đại học Inha mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo trên thế giới

Các Đối tác của trường Inha đến từ khắp các nơi trên thế giới: Châu Á, Châu Mỹ, châu Âu...như Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia...

Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia có liên kết hợp tác với Đại học Inha. Những tổ chức dưới đây là những tổ chức đào tạo có mối quan hệ hợp tác thân thiết với trường Inha:

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ hợp tác vào năm 2005

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Hà Nội hợp tác với trường Inha năm 2007

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam Khoa Luật bắt tay hợp tác với trường đại học Inha năm 2007

Trường Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam năm 2010

Trường Đại học Điện lực năm 2010

Trường Đại học Huế năm 2010

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2011

Trường Đại học Lạc Hồng năm 2012

Trường Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Vi mạch năm 2012

Trường Đại học Ngôn ngữ & Nghiên cứu Quốc tế năm 2012

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội năm 2014

Cục Hải quan Đồng Nai năm 2015

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg