Triết lý sáng lập của đại học Hanyang - Tình yêu và Sự thật

Với việc thành lập Đại học Hanyang năm 1939, trường Đại học Hanyang đặt ra mục tiêu là góp phần vào tiến bộ của Hàn Quốc, sau thời kỳ hỗn loạn mà đất nước vừa mới trải qua. Được thành lập trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản (1910-1945), Đại học Hanyang đại diện cho mong muốn mạnh mẽ của người Hàn Quốc để kiểm soát các cơ sở giáo dục của họ. Từ đó, Hanyang thành đã thành công trong việc phát triển thành một trường đại học Hàn Quốc xếp hạng hàng đầu trong nước, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển của Hàn Quốc. Hanyang cũng đã mở rộng các mục tiêu của mình bao gồm sự tiến bộ của Châu Á và trên thế giới.

Trường đại học Hanyang xếp hạng hàng đầu trong các trường đại học Hàn Quốc

Trường đại học Hanyang xếp hạng hàng đầu trong các trường đại học Hàn Quốc

Trong thời kỳ Hàn Quốc phát triển từ vị thế là một quốc gia tương đối nghèo và kém phát triển thành một xã hội hiện đại hóa cao, nhu cầu về các nhà lãnh đạo thông thạo và có thẩm quyền cho nhiều ngành công nghiệp và doanh nghiệp đã tăng lên. Theo đó, một trong những mục tiêu chính của Hanyang là tạo ra những cá nhân được giáo dục cao và được đào tạo chuyên nghiệp, có thể đáp ứng nhu cầu của nước Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng, đào tạo nên những lãnh đạo mới, có đầy đủ năng lực và phẩm chất.

Ngoài ra, các mục tiêu giáo dục ở Hanyang còn thực dụng hơn; trường đại học Hàn Quốc này cũng cố gắng khuyến khích học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm và trọn vẹn với nhận thức về di sản văn hoá của mình thông qua các khóa học bắt buộc khác nhau, từ lịch sử đến các dịch vụ dân sự.

Trường Hanyang khuyến khích sinh viên tham gia vào các khóa học khác nhau

Trường Hanyang khuyến khích sinh viên tham gia vào các khóa học khác nhau

Trong suốt giai đoạn không ổn định và bạo lực bao gồm những năm cuối cùng của cuộc chiếm đóng của Nhật Bản, Chiến tranh Triều Tiên, những năm phát triển kinh tế nhanh chóng và sự dân chủ hoá của Hàn Quốc, trường Hanyang đã nỗ lực để duy trì bản sắc của mình như là một pháo đài về giáo dục và nghiên cứu thực tiễn. Hơn nữa, sự kiện Hanyang đã phát triển ở mọi cấp độ, từ số lượng học sinh sinh viên sang các khoa, và việc bổ sung cơ sở Ansan, phía nam Seoul, cho thấy sự quyết tâm của Hanyang để phục vụ như một cơ sở giáo dục đại học, mặc dù những hoàn cảnh khó khăn. Hanyang không những phát triển số lượng chất lượng sinh viên Hàn Quốc mà còn tăng số lượng và chất lượng sinh viên quốc tế đến du học.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg