Tổng quát về trường đại học Myongji Hàn Quốc

Đại học Myongji là một tổ chức Kitô tư nhân có uy tín đã đào tạo giáo dục được gần 100.000 nhà trí thức hoạt động kể từ khi thành lập vào năm 1948. Các cá nhân nổi bật đã học và phát triển ở trường đại học Myongji theo tình yêu của Thiên Chúa và sẽ tiến lên tất cả các tầng lớp xã hội và trở thành hạt nhân của sự phát triển Hàn Quốc và toàn cầu. Đại học Myongji đã trở thành cái nôi của chủ nghĩa nhân bản trong thực tế trong nửa thế kỷ qua và hiện đang điều hành các chương trình toàn cầu hoá thực tiễn và đa dạng trong khi trao đổi với 150 trường đại học ở 22 quốc gia khác nhau để đào tạo những người lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21 về tình yêu và sáng tạo. Đại học Myongji được trang bị với những trang thiết bị và chương trình giáo dục hàng đầu.

Trường đại học Myongji là trường đại học có quy mô khá lớn với số lượng sinh viên theo học gần 20.000 và là trường đại học Hàn Quốc nghiên cứu toàn diện, đào tạo đa ngành đa nghề.

Trường đứng ở vị trí 251-300 trong danh sách các trường đại học hàng đầu tại châu Á.

Trường có tổng cộng 847 cán bộ giảng dạy với 49 giảng viên quốc tế và 784 tiến sĩ.

Trường có số lượng sinh viên 14734 người với tỉ lệ sinh viên = sau đại học chiếm 9%.

Số sinh viên quốc tế theo học tại trường là 295 và tỉ lệ phần trăm số sinh viên du học Hàn Quốc hệ sau đại học tại trường là 41%.

Chương trình đào tạo sau đại học của trường Myongji

Trường đại học Myongji nhằm mục đích thúc đẩy các chuyên gia được trang bị các kỹ năng nghiên cứu sáng tạo và lãnh đạo thông qua việc nghiên cứu và giáo dục học thuyết và ứng dụng học thuật sâu sắc và hình thành nhân vật theo triết lý của trường đại học, tình yêu, sự thật và dịch vụ theo Điều 2 và Điều 12 của Đạo luật khung của Giáo dục, và các giá trị Cơ đốc giáo.

Chương trình Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế

Hỗ trợ học bổng Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế

Tên học bổng: Loại học bổng quốc tế 1 (Graduate)

Số tiền học bổng: Học bổng toàn phần trừ lệ phí nhập học

Trình độ chuyên môn: Được giới thiệu bởi giảng viên của Myongji với mục đích trợ lý nghiên cứu

Bộ phận phụ trách: Văn phòng nhà trường sau đại học / Nhân viên phụ trách : Kim, Hyunjin / Nhân viên email : gsadmin@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82313306735 / Fax : 82313389356

Tên học bổng: Phân loại học bổng quốc tế 2 (Graduate)

Số tiền học bổng: 50% học phí

Trình độ chuyên môn: Sinh viên quốc tế mới nhập học tại trường, phải có điểm trung bình 4.0 hoặc cao hơn trong học kỳ trước

Bộ phận phụ trách: Văn phòng nhà trường sau đại học / Nhân viên phụ trách : Kim, Hyunjin / Nhân viên email : gsadmin@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82313306735 / Fax : 82313389356

Tên học bổng: Phân loại học bổngquốc tế 3 (Graduate)

Số tiền học bổng: 30% học phí

Trình độ chuyên môn: Phải có điểm trung bình 3.5 trở lên trong học kỳ trước

Bộ phận phụ trách: Văn phòng nhà trường sau đại học / Nhân viên phụ trách : Kim, Hyunjin / Nhân viên email : gsadmin@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82313306735 / Fax : 82313389356

Tên học bổng: Học bổng quốc tế (đại học)

 

 

Số tiền học bổng: khoảng 40% học phí

Trình độ chuyên môn: 

Sinh viên nước ngoài có đủ điều kiện cho học bổng quốc tế

1) 30 ~ 40% giảm cho học kỳ đầu tiên / Học sinh với TOPIK cấp 4: 1 Học kỳ 4 Occupancy Phòng Tập thể (Một lần)

2) Từ học kỳ thứ hai, sinh viên có điểm trung bình 4,0 [A] hoặc cao hơn - miễn học phí, điểm trung bình 3.5 [B +] hoặc cao hơn - 70% giảm, điểm trung bình 3.0 [B] hoặc cao hơn - 50 giảm%, điểm trung bình 2.5 [C +] trở lên giảm 40%, và điểm trung bình 1.5 [D +] hoặc trên 20% giảm)

Phí bảo hiểm ※ sẽ được tự động trừ vào học bổng

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg