Tìm hiểu về cao đẳng Phật học thuộc trường đại học Dongguk

Đại học Dongguk cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới áp dụng thành tựu Đông và Tây trên nhiều cấp độ. Được thành lập vào năm 1906 bởi Tông phái Tào Khê của Hàn Quốc, trường đại học Dongguk vẫn là một trong số ít các trường đại học liên kết Phật giáo trên thế giới. 

Trường Cao đẳng Phật học, được biết đến như là một trong những trường đại học Phật giáo tốt nhất tại Hàn Quốc, được bắt nguồn từ Trường Myungjin, được thành lập vào năm 1906 như là tiền thân của Đại học Dongguk hiện nay. Mục đích của trường cao đẳng này là thông qua nghiên cứu và giảng dạy của Phật giáo sâu sắc, xây dựng tính Phật giáo với trí tuệ và từ bi, phát triển các khả năng và kiến thức cần thiết cho thấy cuộc sống và thế giới, và trong việc đào tạo tài năng người chủ động và tích cực có thể đóng góp cho sự phát triển của nhân loại trên toàn thế giới ở các lĩnh vực rộng lớn, bao gồm như tôn giáo, giáo dục, chính trị, văn hóa.

Bắt đầu từ năm 2010, các khóa học đại học sử dụng được chia thành ba chuyên ngành đã được tích hợp vào một đơn vị duy nhất cung cấp các cơ hội đa dạng cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có thể có được một giấy chứng nhận phúc lợi xã hội được cung cấp từ Bộ Phúc lợi xã hội Phật giáo. Có gần 250 sinh viên đăng ký vào chương trình đại học của trường đại học Dongguk Cao đẳng Phật giáo trong năm 2009. 

Tốt nghiệp khóa học có thể được phân thành hai loại: Sau đại học và trường chuyên nghiệp. Bao gồm ba bộ phận: Nghiên cứu Phật giáo, Ấn Độ Triết học, và Khoa học Seon. Học khóa học này nhằm mục đích đào tạo các học giả nghiên cứu về lĩnh vực học thuật Phật giáo đa dạng. Mỗi bộ phận cung cấp cả chương trình thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sinh viên. Trong năm 2009, đã có 47 thạc sĩ & 39 Tiến sĩ học chuyên ngành Nghiên cứu Phật giáo, 11 Thạc sĩ & 7 Tiến sĩ học chuyên ngành Ấn Độ Triết học, và 18 thạc sĩ & 16 tiến sĩ Nghiên cứu Seon. Sau này bao gồm các môn học Phật giáo khác nhau, chẳng hạn như phúc lợi xã hội và Tư vấn tâm lý, và cung cấp chương trình học thực tế cho các chuyên gia Phật giáo. Năm 2009, 220 sinh viên được đăng ký học chuyên ngành học Phật giáo của trường đại học Dongguk.
Là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo, trường Cao đẳng Phật học sẽ tham gia vào cả hai trong việc tuyên truyền và phát triển toàn cầu hóa của Phật giáo Hàn Quốc.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Hoàng kim dương
Nếu qua học cao đẳng trong khi chưa biết tiếng Hàn sẽ phải cần Nhưng gi!
Quản trị viên
Em có thể đăng kí du học khóa tiếng Hàn trước sau đó xin học lên chuyên ngành nhé

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg