Tìm hiểu Sở ngôn ngữ văn học Hàn Quốc và Nhật Bản đại học Pukyong

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 2 sở đào tạo ngôn ngữ của trường đại học Pukyong Hàn Quốc: sở ngôn ngữ và văn học Nhật Bản và sở ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc nhé.

  • SỞ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC HÀN QUỐC

Với tinh thần Hàn Quốc, sinh viên của trường đại học Pukyong tiếp thu kiến thức khoa học và có cấu trúc về tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc để nghiên cứu và tìm hiểu di sản văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và sáng tạo kế thừa nền văn học Hàn Quốc hiện đại. Một khóa học mới thành lập, nó không chỉ cung cấp các khóa học lý thuyết trong lĩnh vực ngôn ngữ Hàn Quốc và văn học Hàn Quốc mà còn là một sự cân bằng giữa hai đối tượng này.

Thông qua đối tượng ứng dụng khác nhau như phương tiện truyền thông, sự sáng tạo mới lạ, sự hiểu biết và sự thật của bản dịch, lý thuyết văn hóa kỹ thuật số, và sự hình thành câu chuyện lớn này sẽ trực tiếp giúp học sinh trong giáo dục và việc làm. Trường đại học Pukyong rất tự hào về tỷ lệ thầy trò tốt nhất tại Hàn Quốc, dẫn đến sự tương tác chặt chẽ trong lớp. Để cung cấp giáo dục thực thông qua kinh nghiệm,  chuẩn bị và hỗ trợ hoạt động sinh viên khác nhau. Học sinh xuất bản 'Hanwooltari', tạp chí khoa của trường Pukyong, và họ hàng năm tổ chức một hội nghị mở với sinh viên để thảo luận về thế giới của văn học. Mỗi 'chuyến đi văn học' cũng được tổ chức hàng năm, trong đó trường Pukyong ghé thăm nơi để theo bước chân của nhà văn.

Tuyển dụng sớm sau khi tốt nghiệp

Trường Pukyong mong muốn nuôi dưỡng trí thức những người có thể đóng góp vào việc tạo ra một văn hóa dân tộc mới trong thế kỷ 21, không chỉ trong lĩnh vực học thuật, mà còn trong văn học, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản, quảng cáo, và các lĩnh vực giáo dục như các chuyên gia.

  • SỞ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC NHẬT BẢN

Bộ phận của trường Pukyong đã thiết lập các chương trình giáo dục khác nhau bằng mục tiêu của trường Pukyong để nâng cao các chuyên gia hiểu biết về Nhật Bản. Trường Pukyong nuôi dưỡng các nhà nghiên cứu để duy trì và phát triển liên hiểu biết và mối quan hệ hợp tác với các nền văn hóa của trường Pukyong bằng cách đào sâu nghiên cứu về Nhật Bản thông qua nghiên cứu khoa học và cấu trúc về văn học Nhật Bản và Nhật Bản.

Sở Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản

Trường Pukyong mong muốn nuôi dưỡng học sinh hiểu Nhật Bản chuyên nghiệp. Trường Pukyong cũng nhằm mục đích để nuôi dưỡng trí thức nghiên cứu chuyên nghiệp trong văn học Nhật Bản và Nhật Bản bằng cách giới thiệu các tác phẩm khác nhau của văn học Nhật Bản.

Sở Nghiên cứu Nhật Bản

Trường Pukyong mong muốn nuôi dưỡng trí thức những người có thể thiết lập một mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đó là phù hợp với thời đại thông tin toàn cầu của thế kỷ 21 bằng sự hiểu biết chính trị Nhật Bản, kinh tế, xã hội, lịch sử và văn hóa, cả hai tổng thể và cấu trúc.

Các loại giấy phép chứng nhận

JLPT, JPT, kiểm tra trình độ quốc gia về việc du lịch liên quan, biên dịch viên du lịch, phiên dịch, giáo viên của lớp 2 (hoàn thành khóa học giáo dục) vv

Tuyển dụng sau khi tốt nghiệp

Nhiều sinh viên và du học sinh Hàn Quốc làm việc cho các công ty thương mại tại Hàn Quốc và Nhật Bản, và trong các công ty du lịch, hay như dịch giả và giáo viên trung học nơi các chuyên gia Nhật Bản liên quan đến được yêu cầu. Học sinh cũng có thể nhập học cao học để trở thành nhà nghiên cứu. Hơn nữa, có rất nhiều cơ hội để có một chương trình đào tạo tiếng Nhật ngắn hạn trong các kỳ nghỉ và trao đổi hiện quốc tế với nhiều trường đại học Nhật Bản đang tích cực xảy ra.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg