Tiêu chuẩn tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học Inha Hàn Quốc

Tiêu chuẩn tốt nghiệp tại trường đại học Inha

Sinh viên trường đại học Inha phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây để tốt nghiệp từ các trường đại học thành viên. Những sinh viên đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian (8 học kỳ): học bán thời gian sẽ được loại trừ. (Với sự ngoại lệ tốt nghiệp sớm)

Số tín chỉ cần để tốt nghiệp:

Thông thường học sinh sẽ cần 130 tín chỉ,

Đối với ngành điều dưỡng cần học đủ 135 tín chỉ,

Đối với ngành kiến trúc cần học đủ 165 tín chỉ.

Những người đã kiếm được nhiều hơn số lượng cần thiết tín chỉ bằng đại học và khóa học.

Những người có luận án tốt nghiệp đã được thông qua bởi hội đồng quản trị hoặc những người có thẩm quyền đánh giá tương đương.

Những người đã đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập bởi mỗi trường đại học.

Những người đủ tiêu chuẩn 'chứng nhận tốt nghiệp trường đại học Inha'.

Sinh viên phải kiểm tra số lượng cho mỗi khóa học số tín chỉ để tốt nghiệp với các bộ phận liên quan.

Tiêu chuẩn tốt nghiệp sớm

Những sinh viên đã đáp ứng các tiêu chí tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế trường khoản 10, khoản 33, khoản 42 và Điều lệ trường, Quy định cho hoạt động quy định tại khoản 17 và khoản 34.

Những người đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian trong hơn 6 học kỳ

Những người đã duy trì điểm trung bình trên 4,0 đến học kỳ tốt nghiệp (Đối với trường thành viên Công nghệ và Quản lý, sinh viên tốt nghiệp phải có điểm trung bình tối thiểu là 3,70).

Để  tốt nghiệp sớm phải đã kiếm được hơn 100 tín chỉ của học kỳ thứ 5 hoặc thứ 6 của mình, bao gồm cả điểm nhận được trong mùa hè hay mùa đông. Sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế hoặc Kiến trúc sẽ không có đủ điều kiện để tốt nghiệp sớm).

Tổng số tính điểm trung bình sẽ được thực hiện theo phương pháp tính cho sinh viên ghi danh dựa trên Quy chế trường, Quy định đối với hoạt động quy định tại khoản 26.

Những sinh viên đã nhận được một cảnh báo học tập hoặc bị trừng phạt không đủ điều kiện để áp dụng cho tốt nghiệp sớm.

Thủ tục nộp đơn xin tốt nghiệp sớm tại trường đại học Inha

Sinh viên muốn tốt nghiệp đại học Hàn Quốc sớm phải điền vào một mẫu đơn để tốt nghiệp sớm tại Văn phòng Sinh viên Đại học của Bộ Giáo vụ trước khi bắt đầu học kỳ tốt nghiệp, phải có điểm số được xác nhận, nộp đơn vào đại học (vùng hành chính) và có được của phê duyệt thông qua Hiệu trưởng.

Những học sinh có điểm trung bình dưới 4,0, sẽ bị từ chối tốt nghiệp sớm.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg