Thủ tục xin visa Hàn Quốc như thế nào - Du học Hàn Quốc LINE

Bất cứ ai muốn du học ở Hàn Quốc đều phải có visa du học Hàn Quốc từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc tại nước cư trú của họ. Điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để vào Hàn Quốc, bao gồm cả một bức thư nhập học. Các loại visa được yêu cầu khác nhau với loại khóa học (đào tạo tiếng Hàn, bằng cấp, nghiên cứu, hoặc sinh viên trao đổi). Đối với visa du học Hàn Quốc, người nộp đơn (tìm kiếm bằng cấp cao hơn trường học chuyên nghiệp, khóa học nghiên cứu, hoặc khóa học trao đổi sinh viên sẽ yêu cầu visa D-2) và những người học tiếng Hàn tại một trường ngôn ngữ đại học sẽ cần một Visa D-4. Để biết thêm thông tin về thị thực sinh viên, vui lòng truy cập trang web của Cục nhập cư Hàn Quốc.

Giấy chứng nhận xác nhận việc cấp thị thực

Khi có yêu cầu xin cấp visa của người xin cấp thị thực nước ngoài hoặc người Hàn Quốc muốn mời người nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc người đứng đầu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (hoặc người đứng đầu chi nhánh địa phương đối với chi nhánh Sejongno / Ulsan / Donghae). Nếu xét thấy cần thiết sau khi kiểm tra, họ có thể cấp giấy chứng nhận chấp thuận cấp thị thực (hoặc số chấp thuận cấp thị thực) trước khi người đứng đầu cơ quan lãnh sự nước ngoài cấp visa.

Thủ tục

Một người nước ngoài dự định vào Hàn Quốc hoặc người Hàn Quốc muốn mời một người nước ngoài có thể nộp đơn xin giấy phép cấp thị thực cho Văn phòng Xuất Nhập cảnh có thẩm quyền (hoặc văn phòng chi nhánh của họ trong trường hợp của Sejongno / Ulsan / Donghae Branch)

Các giấy tờ để cấp thị thực

Gửi giấy chứng nhận về việc cấp thị thực cho người có ý định nhập cảnh Hàn Quốc.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận chấp thuận cấp thị thực (hoặc số giấy phép cấp thị thực), người đó có thể xin visa Hàn Quốc bằng cách nộp đơn đến lãnh sự quán Hàn Quốc.

※ Giấy chứng nhận chấp thuận cấp thị thực có giá trị trong 3 tháng và chỉ có thể được sử dụng cho một lần cấp thị thực duy nhất.

Các giấy tờ cần thiết Chứng từ thông thường

  ① Giấy đề nghị cấp thị thực, phô tô hộ chiếu, một bức ảnh có kích thước chuẩn, lệ phí

  ② Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc chứng chỉ số riêng) của một cơ sở giáo dục tương ứng

  ③ Giấy chấp thuận Hiệu trưởng của trường đại học)

  ④ Tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình của bạn (Chỉ khi giấy chứng nhận cân bằng của cha mẹ bạn được nộp).

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg