Thông điệp từ chủ tịch trường đại học Nam Seoul Hàn Quốc

Thông điệp từ chủ tịch trường đại học Nam Seoul Hàn Quốc

" Một lời chúc mừng nồng nhiệt từ chủ tịch trường đại học Nam Seoul:
Nhằm đối mặt với sự cần thiết phải thử thách đối với toàn cầu hóa và sự cần thiết cho sự cởi mở, trường đại học Nam Seoul Hàn Quốc đã phát triển một chương trình đào tạo đa dạng để đáp ứng nhu cầu cơ bản của một thế giới đa văn hóa. Thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục, chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ có thể tích lũy, phát triển, sử dụng và chuyển giao tri thức mới.

Trường đại học Nam Seoul sẵn sàng đương đầu với các thách thức của thời đại mới

Các trường Đại học trực thuộc đại học Nam Seoul sẽ tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực có tay nghề để tồn tại trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa. Đại học Nam Seoul đã đạt đến một điểm rất quan trọng để thiết lập vị thế của mình như một trường đại học Hàn Quốc hàng đầu trên thế giới, phát triển thành một tổ chức cạnh tranh và sáng tạo, giáo dục và nghiên cứu là những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn làm tốt nhất để giáo dục học sinh, giữ gìn văn hóa quốc gia, đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, và phấn đấu để có đạo đức trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ."

Tuyên bố sứ mệnh

Nhiệm vụ của Đại học Nam Seoul là làm phong phú thêm nền văn hóa quốc gia và đóng góp cho hòa bình thế giới bằng cách bồi dưỡng kiến thức, đạo đức, và tình yêu cho các học sinh sinh viên của mình.

Trường Nam Seoul muốn cung cấp cho sinh viên của mình giáo dục cao hơn và giáo dục suốt đời

Mục đích giáo dục

Phù hợp với tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi, mục đích giáo dục của chúng tôi là đào tạo sinh viên có thẩm quyền có thể hiện thực hóa tinh thần của tình yêu, sáng tạo, và dịch vụ bằng cách bồi dưỡng nghiên cứu và công nghệ đó là vô giá đối với xã hội thay đổi nhanh chóng hiện đại, và bằng cách cung cấp cho sinh viên giáo dục cao hơn và giáo dục suốt đời.

Mục tiêu giáo dục của trường Nam Seoul

3 mục tiêu giáo dục hàng đầu tại trường là:

1. Nuôi dưỡng các thành viên trong xã hội đưa vào tình yêu Kitô giáo thực hành và các nhân đức.

2. Phát triển các chuyên gia sáng tạo thông qua các kiến thức thực tế

3. Nuôi dưỡng các công dân những người phục vụ đất nước của chúng tôi và nhân loại.

Phương châm Đại học

Trường đại học Nam Seoul hoạt động dựa trên 3 phương châm: + Tình yêu + Sáng tạo Dịch vụ ♦

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg