Mục tiêu và phương hướng giáo dục của trường đại học Korea

Mục tiêu và phương hướng giáo dục của trường đại học Korea

Tầm nhìn

Đại học Korea: Mở đầu Tương lai, dẫn đầu Tương lai, Tạo ra Tương lai.

Đại học Korea Hàn Quốc nhằm khắc phục những hạn chế nội bộ và bên ngoài. Hiện nay trường đang phải đối mặt và trở thành một trường đại học dẫn đầu tương lai mới trong thế kỷ 21.

Trường sẽ khẳng định danh tiếng của mình như là một trong những trường đại học nổi tiếng trên thế giới bằng cách bồi dưỡng trí thức không mệt mỏi và là những người tiên phong độc lập trong kỷ nguyên.

Trường Korea sẽ đi đầu trong việc tạo ra một tương lai mới bằng cách phát triển kiến ​​thức.

Có thể thay đổi và dẫn dắt xã hội của chúng ta và thế giới.

Những giá trị cốt lõi

Tự hào: Niềm kiêu hãnh trong mỗi thành viên.

Hoạt động: Đóng góp rộng rãi cho xã hội của chúng ta và thế giới.

Hình mẫu: Là một mô hình vai trò cho các trường đại học Hàn Quốc.

Mục tiêu Phát triển

Trở thành một trường đại học toàn cầu góp phần thông qua giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Giáo dục

"Cái nôi của trí thức giỏi, đẳng cấp thế giới".

Đẩy mạnh trí thức với kỹ năng tài năng và tính cách.

Nuôi dưỡng trái tim để phục vụ người khác.

Nuôi trí thông minh để đóng góp cho thế giới.

Nghiên cứu

"Thúc đẩy nghiên cứu đẳng cấp thế giới để đóng góp cho nhân loại".

Thúc đẩy nghiên cứu đẳng cấp thế giới để đóng góp cho nhân loại.

Góp phần vào sự thịnh vượng của quốc gia và thế giới bằng cách chia sẻ những thành tựu nghiên cứu.

Quản trị

"Tạo ra các giá trị thông qua một chính quyền đại học đẳng cấp thế giới".

Nhận ra một chính quyền chăm sóc, chính xác và nhanh chóng.

Nhận được sự tin tưởng từ các thành viên của trường đại học và xã hội thông qua tính chuyên nghiệp.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg