Giới thiệu về trường đại học nữ Ehwa Hàn Quốc

Đại học nữ Ewha được thành lập bởi một nhà truyền giáo Methodist tên gọi là Mary F. Scranton vào năm 1886.
Khi thành lập lớp năm đầu tiên, lớp của bà của Scranton chỉ gồm một sinh viên duy nhất.

Tinh thần giáo dục từ trường đại học nữ Ehwa:

Theo tinh thần giáo dục của Ewha, mục đích của giáo dục đã được hiện đại hoá giáo dục cho phụ nữ theo tinh thần Kitô giáo, mở rộng các cơ hội giáo dục cho phụ nữ, nuôi dưỡng những nữ lãnh đạo, định hướng về phía xã hội hài hòa với quan hệ bình đẳng thông qua những mục tiêu này. Bây giờ đại học nữ Ehwa sẽ đóng vai trò như cộng đồng của phụ nữ đóng góp cho nền văn minh của con người mới trong thế kỷ 21 liên quan đến mục đích ấp ủ vững trong truyền thống cho thế kỷ qua. Đối với những mục tiêu của trường là để theo đuổi sự toàn cầu hóa, chuyên nghiệp và làm cho khoa học giáo dục, đồng thời để bảo đảm sự độc đáo riêng biệt của đại học nữ Ehwa.

Trường đại học nữ Ehwa đào tạo nên những phụ nữ đóng góp cho nền văn minh thế kỷ

Trường đại học nữ Ehwa đào tạo nên những phụ nữ đóng góp cho nền văn minh thế kỷ

Tầm nhìn đến năm 2020 của trường Ehwa:

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa khi mà tất cả các nước đang tham gia vào một cuộc thi vô tận trong mọi lĩnh vực, Đại học nữ Ewha cũng phải tiến bước tiến mới về phía trước để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của thời đại thay đổi và môi trường giáo dục.

Theo tầm nhìn của "Đổi mới Ehwa: Dẫn đầu toàn cầu xuất sắc," Ehwa cam kết mang lại cùng chuyên môn của mình trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, đương đầu với những thách thức mới, bồi dưỡng đổi mới để đạt được toàn cầu xuất sắc.

Hướng tới mục tiêu "tiến vào 100 trường đại học Hàn Quốc hàng đầu của thế giới," Ehwa cam kết tìm kiếm và đầu tư vào các kiến thức cần thiết cho tương lai để ít nhất có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học trong hàng đầu thế giới 200 và cuối cùng trong top 100 của thế giới.

Tầm nhìn 2020 của đại học nữ Ehwa: dẫn đầu toàn cầu xuất sắc

Tầm nhìn 2020 của đại học nữ Ehwa: dẫn đầu toàn cầu xuất sắc

Cơ sở vật chất của trường đại học Phụ nữ Ehwa:

Giảng viên

A. Số giáo sư toàn thời gian (tháng, năm 2016): 1.001

B. Số văn phòng Nhân viên (tháng Tư, 2016): 520

Toàn bộ 1.521

Thiết bị trường học (tháng Tư, 2016)

A. Diện tích Trường: 547,792㎡

B. Xây dựng trường học: 427,023㎡

C. Số tòa nhà: 72

Tổ chức hành chính (tháng, năm 2016)

A. 10 Văn phòng, Hợp tác 1 Đại học-Công nghiệp, 34 Sở Cơ quan hành chính Trung ương 

B. 37 trực tiếp Cơ quan phụ trách

C. 63 Viện nghiên cứu

D. 1 trường toàn cầu về giáo dục thường xuyên

E. 1 bệnh viện trường học

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg