Giới thiệu về trung tâm tiếng Hàn trường đại học Korea Hàn Quốc

Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc trường Đại học Korea được thành lập trên tinh thần của văn hóa Hàn Quốc. Trung tâm được thành lập tháng 3 năm 1986 dưới một mong muốn với việc đào tạo tiếng Hàn Quốc và quảng bá văn hóa Hàn Quốc để bắt kịp với sự phát triển của thế giới. Trong khi đó, và tìm hiểu các nền văn hóa của Hàn Quốc đã thông qua một chương trình đào tạo của người dân Trung Quốc hơn khoảng 50.000 người nước ngoài và ở nước ngoài Hàn Quốc, trong năm nay là hơn 4000 sinh viên tham gia đào tạo văn hóa Hàn Quốc và tiếng Hàn Quốc.
Trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc đại học Korea được tổ chức để phản ánh các nhu cầu đa dạng của người học các khóa học, giảng viên chuyên ngành tiếng Hàn xuất sắc trong giáo dục, giảng dạy phản ánh các đặc tính của Hàn Quốc, hiệu quả và phương pháp giảng dạy hiện đại, uy tín thông qua tham gia đào tạo trong bầu không khí lớp học thoải mái mà chuyên nghiệp.
Trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc kỷ niệm những năm 2000 bằng cách liên tục tập trung vào việc tạo ra một môi trường học tập và các phương tiện hiệu quả hơn với việc trung tâm được trang bị với các phương pháp giảng dạy đa phương tiện và vật liệu trang thiết bị cần thiết cho sự phát triển của ngôn ngữ giảng dạy, và thực hiện vai trò của nó như là một nhà lãnh đạo trong các hoạt động giáo dục của Hàn Quốc.
Trung tâm tiếng Hàn trường Korea cam kết giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc thú vị.
Xem thêm thông tin về các trường đại học Hàn Quốc khác tại đây: http://duhochanquocline.com/truong-hoc

Trung tâm Tư vấn Sinh viên

Trung tâm được thành lập nhằm giúp tất cả sinh viên và du học sinh có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc về mặt tâm lý. Giải quyết các vấn để mâu thuẫn trong gia đình, cuộc sống, các vấn đề về học tập, nghề nghiệp, những xung đột mâu thuẫn và khó khăn tâm lý trong suốt cuộc đời đặc biệt là trong giai đoạn học tập tại trường. Các chuyên gia sẽ giúp giúp đỡ giải quyết tất cả các vấn đề của sinh viên, du học sinh.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg