Giới thiệu trường đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 1954 đào tạo các cá nhân tài năng có thể tiếp tục sự nghiệp hiện đại hóa của Hàn Quốc và đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Dựa trên sự hiểu biết chân thật và tình yêu sâu sắc đối với người dân Hàn Quốc và nhân loại, tinh thần dám nghĩ dám làm của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc đã giúp Hàn Quốc thiết lập một sự hiện diện lớn trên thế giới, vượt qua nghịch cảnh quốc gia từ chiến tranh với Triều Tiên. Trường đại học ngoại ngữ Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc đóng góp cho hòa bình cho toàn thể nhân loại thông qua tìm kiếm liên tục của nó cho sự thật và tạo ra một nền văn hóa mới. Trường tập trung mọi nguồn lực vào việc bồi dưỡng nhân tài cho Hàn Quốc và cho thế giới.

Triết Lý Giáo Dục của trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ ý tưởng của nền dân chủ tự do, Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc khuyến khích sự phát triển của cá nhân học sinh và phát triển năng lực lãnh đạo của họ để đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc và thế giới. Trong quá trình này, trường luôn đi theo tinh thần "sự thật, hòa bình, và sáng tạo." Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc cũng đang thiết lập sự độc lập của nó như là một trường tư  nhânkhi không bao giờ mất tầm nhìn của bản chất của nó như là một cơ sở đại học Hàn Quốc giáo dục công lập.

Chân lý sáng lập

Trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc cống hiến để tìm kiếm chân lý và củng cố nền tảng của tất cả các nghiên cứu học thuật với ánh sáng chân lý, mở rộng kiến ​​thức và kinh nghiệm về bản thân và thế giới.

Hợp tác quan hệ có lợi giữa các cá nhân, giữa các quốc gia, và giữa con người và thiên nhiên đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc được dành để trao đổi học thuật và văn hóa với các dân tộc khác và những người nêu cao ý thức hệ khác để mở đường cho đối thoại và thỏa thuận của nhân loại, để có thể cùng tồn tại và phát triển thịnh vượng

Sáng tạo Xúc tiến văn hóa Hàn Quốc, trường quảng bá văn hóa Hàn Quốc để làm giàu trên thế giới trong thời đại của sự cởi mở và đặt nền tảng cho việc tạo ra một nền văn hóa mới phù hợp với toàn cầu hóa.

Triết học của sự giáo dục

Trường xuất phát triết lý giáo dục của mình từ phương châm của trường, "Chân lý, Hòa bình, và sự sáng tạo. Học sinh được khuyến khích để nắm lấy những lý tưởng dân chủ tự do và để nuôi dưỡng một ý thức của cá nhân và lãnh đạo để làm cho một đóng góp vào việc làm giàu và sự thịnh vượng của quốc gia và thế giới".

Mục tiêu đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Với một quan điểm toàn cầu và các chuyên gia sáng tạo những người sẽ dẫn sự hợp nhất của các nền văn hóa trên thế giới trong tương lai. Học sinh được giáo dục trong nghệ thuật tự do bao gồm khoa học nhân văn cũng như các ngành khoa học xã hội và tự nhiên để xây dựng một nền tảng vững chắc về kiến ​​thức. Hơn nữa, sinh viên được đào tạo trong một hoặc nhiều ngoại ngữ, một tính năng nổi bật và ưu tiên tại trường. Cùng với việc đào tạo ngôn ngữ là nghiên cứu về địa chính trị trong khu vực, kinh tế, xã hội và văn hóa ở các bộ phận khác nhau của thế giới, để nuôi dưỡng công dân thực sự của thế giới.

Xem thêm thông tin về du học Hàn Quốc tại đây: http://duhochanquocline.com/line-du-hoc

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg