Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc trường đại học Sogang

Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc trường đại học Sogang (KLEC)

Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc trường đại học Sogang (KLEC) là một Trung tâm Giáo dục tiếng Hàn Quốc chuyên nghiệp đã được thành lập vào năm 1990 với mục tiêu phổ biến và truyền bá ngôn ngữ Hàn và văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Kể từ khi thành lập đến nay, hơn 30.000 sinh viên đến từ nước ngoài đã học về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc bằng cách tham gia chương trình du học tiếng Hàn của trường. Hiện nay, trung bình khoảng 3.500 sinh viên đăng ký cho Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc mỗi năm.

Tính năng chương trình và thuận lợi

Giáo dục tập trung vào nói

Không giống như các trung tâm ngôn ngữ khác của Hàn Quốc, các khóa học tại KLEC tập trung vào kỹ năng nói thực tế hơn là ngữ pháp. Hơn 2 trong 4 giờ giảng dạy trong lớp học tập trung vào các hoạt động nói.

Kể từ khi các khóa học được tập trung để cải thiện khả năng nói, hệ thống giáo dục cung cấp các kỹ năng cần thiết cho các sinh viên du học tiếng Hàn cần phải điều chỉnh lại Hàn Quốc trong một khoảng thời gian ngắn hoặc những người có tiếp xúc với rất nhiều người.

Hiện nay, hàng loạt sách giáo khoa cho Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Sogang được phát triển trong trung tâm, tập trung vào nói trong đó bao gồm khoảng 57 khối lượng từ mức 1 đến 6 (bao gồm ngữ pháp và tài liệu tham khảo từ vựng cho nhiều ngôn ngữ). Trường đại học Sogang cũng đang phát triển một số sách giáo khoa bổ sung. Giáo viên hướng dẫn kết hợp một loạt các tài liệu nghe nhìn mang lại kịch bản đích thực và thực tế cuộc sống để các lớp học. Trường liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất vào giáo trình dạy học.

Giáo dục tập trung vào người học

Đại học Sogang tin rằng nó là điều cần thiết cho giáo viên hướng dẫn để thực hiện các kỹ thuật lớp học hướng tới người học. Kết quả là, trong giờ học giáo viên hướng dẫn của Sogang đóng vai trò là trợ lý để giúp mỗi học sinh tìm hiểu để nói lên ý kiến của mình.

Từ khi thành lập của chương trình giảng dạy sinh viên làm trung tâm, trường đã làm tốt nhất để phản ánh và thích ứng với yêu cầu và lợi ích của các sinh viên du học tiếng Hàn Quốc để tạo ra một môi trường học tập hấp dẫn.

Đó là mục tiêu của trường đại học Sogang để phát triển và cung cấp các khóa học phù hợp với tất cả các lợi ích đặc biệt hoặc các mục tiêu học của chúng tôi có.

Giảng viên nổi bật

Các khoa tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc Đại học Sogang bao gồm 7 giảng viên toàn thời gian và 60 hợp đồng giảng viên toàn thời gian. Vì tất cả các giảng viên tại Sogang KLEC được tuyển dụng ngay từ đầu như khoa thường xuyên và toàn thời gian, họ duy trì một mức độ cao của sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Tất cả các giảng viên của trường tự hào thành tích xuất sắc trong cả hai ngôn ngữ Hàn Quốc và nghiên cứu các lĩnh vực Hàn Quốc. Ngoài ra họ chia sẻ kết quả nghiên cứu của họ và phương pháp giảng dạy trong các hội thảo và các cuộc họp của trường Sogang được tổ chức thường xuyên.

Ngoài ra, trường Sogang đã thiết lập một hệ thống giáo viên chủ nhiệm mà mỗi giáo viên chủ nhiệm theo dõi những người tham dự và kết quả kiểm tra của học sinh và cung cấp tư vấn khi cần thiết. Mỗi giảng viên có văn phòng riêng của họ để họ có thể tham khảo ý kiến các sinh viên được giao nhiệm vụ. Hệ thống này cho phép các giáo viên hướng dẫn để cung cấp cho người học với lời khuyên chuyên gia về bất kỳ khó khăn mà họ có thể gặp phải khi đi du học Hàn Quốc học tiếng Hàn hoặc sinh sống tại Hàn Quốc.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/tuy%E1%BB%83n%20sinh%20t9.jpg