Điều kiện để nhập học hệ đại học/cao học tại Đại học Hanyang

Điều kiện du học Hàn Quốc để nhập học hệ đại học hoặc cao học tại Đại học Hanyang

Điều kiện nhập học tại trường đại học

Sinh viên năm nhất nhập học

Sinh viên quốc tế du học tại Hàn Quốc có quốc tịch nước ngoài có cha và mẹ có quốc tịch nước ngoài (Những người tốt nghiệp hoặc dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp trung học).

Điều kiện nhập học tại trường đại học Hanyang Hàn Quốc

Điều kiện nhập học tại trường đại học Hanyang Hàn Quốc

Nhập học hệ trao đổi

Sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc có quốc tịch nước ngoài có cha và mẹ có quốc tịch nước ngoài và đã hoàn thành ít nhất 2 năm (4 học kỳ thường xuyên, trừ mùa hè, mùa đông) của bậc giáo dục đại học (phải có tất cả tín chỉ cần thiết để hoàn thành 4 học kỳ) và muốn chuyển Đến năm thứ ba trong chương trình đại học tại Đại học Hanyang.

※ Sinh viên đến trường cao đẳng cộng đồng phải tốt nghiệp (có bằng liên kết hoặc bằng tốt nghiệp tương đương bằng liên kết) từ trường hoặc phải có trong danh sách ứng viên tốt nghiệp để nộp đơn xin học chuyển tiếp.

※ Học sinh đi học đại học không được chính thức chấp thuận bởi Bộ Giáo dục không đủ điều kiện để xin chuyển trường.

Điều kiện nhập học hệ Cao học trường đại học Hanyang

Sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài có cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài hoặc sinh viên quốc tế bao gồm người Hàn Quốc cư trú ở nước ngoài đã hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tiểu học, trung học, trung học và đại học bên ngoài nước Hàn (bằng cử nhân yêu cầu nhập học chương trình thạc sĩ).

Điều kiện nhập học hệ cao học trường đại học Hanyang

Điều kiện nhập học hệ cao học trường đại học Hanyang

Lưu ý dành cho sinh viên trước khi nhập học tại trường Hanyang:

※ Sinh viên du học Hàn Quốc có quốc tịch Đài Loan có thể được công nhận là sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài mà cha mẹ của họ đều có quốc tịch nước ngoài ngay cả khi một trong hai bố mẹ có quốc tịch Hàn Quốc.

※ Sinh viên mới học và người chuyển đơn chỉ được công nhận là sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài khi người nộp đơn và cha mẹ đạt được quốc tịch nước ngoài trước khi vào học tại trường phổ thông trung học hoặc kéo dài hơn ba năm kể từ ngày nộp đơn (chuyển). (Người Hàn Quốc có quốc tịch kép không được công nhận là sinh viên quốc tế có quốc tịch nước ngoài mà cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài).

※ Quốc tịch của người nộp đơn cho chương trình sau đại học được đánh giá dựa vào ngày nộp đơn.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg