Di chuyển bằng phương tiện công cộng đến đại học Korea như thế nào

Di chuyển bằng phương tiện công cộng đến đại học Korea như thế nào

Từ Sân bay Quốc tế Incheon

Bằng tàu điện ngầm: Đi xe lửa Sân bay, chuyển đến tuyến số 6 tại ga Gongdeok và đi theo lối ra tại Đại học Korea Hàn Quốc hoặc ga Anam.

Bằng xe buýt Limousine: Đi xe buýt số 6101 và khởi hành tại Đại học Korea Hàn Quốc hoặc điểm dừng tại trường tiểu học Sungrye.

Từ sân bay Kimpo

Bằng tàu điện ngầm: Đi xe lửa Sân bay, chuyển đến tuyến số 6 tại ga Gongdeok và đi theo lối ra tại Đại học Korea Hàn Quốc hoặc ga Anam

Bằng xe buýt Limousine: Đi xe buýt số 6101 (hướng về Surak Terminal) và lên đại học tại Hàn Quốc hoặc điểm dừng tại trường tiểu họ.c Sungrye.

Từ ga Seoul

Bằng Taxi: Khoảng 20 phút.

Bằng tàu điện ngầm: Khoảng 25 phút. Đi theo Tuyến 1, chuyển đến Đường 6 tại ga Dongmyo và đi theo lối ra tại Đại học Hàn Quốc hoặc ga Anam.

Từ ga Yongsan

Bằng taxi: Khoảng 30 phút.

Bằng tàu điện ngầm: Khoảng 30 phút. Đi theo Tuyến 1, chuyển đến Đường 6 tại ga Dongmyo và đi theo lối ra tại Đại học Hàn Quốc hoặc ga Anam.

Ga tàu điện ngầm

Ga tàu điện ngầm và cổng ra.

Trạm đại học Korea Hàn Quốc, Tuyến Đường 6

Số 1: Cơ sở Anam của đại học Korea (Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội)

Trạm Anam (Bệnh viện Đại học Hàn Quốc), Tuyến Đường 6

Số 4: Khuôn viên Anam của KU (Khu vực Khoa học Tự nhiên), Trung tâm Y tế của KU

Số 2: Cửa sau của Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị và Kinh tế KU

Ga Gileum, tuyến số 4

Số 3: Khuôn viên trường Anam của KU (College of Health Sciences) Chuyển sang xe buýt số 1011, 110 (Đại học Kukmin), 1112, 1213, và 171

Thông tin về xe buýt dừng lại tại Đại học Korea Hàn Quốc

Xe buýt gắn liền với ga tàu điện ngầm

Dongdaemun: số 111

Công viên Văn hóa & Lịch sử Dongdaemun: Số 144

Sangwangsimni: Số 1017

Miasageori: Số 101

Sinseoldong: Số 163, 7211

Trạm Hyehwa và Heogi: Số 273

Trạm đại học nữ Sungshin. Và đại học Hansung Trạm: Số 1111

Trạm Cheongnyangni: Số 1222

Trạm Yongdu (Văn phòng Quận Dongdaemun): Số 2222

Đường tàu điện ngầm 4: Xe buýt cộng đồng bắt đầu từ Trạm Đại học Phụ nữ Seongsi

Đường tàu điện ngầm 1: Xe buýt cộng đồng bắt đầu từ ga Sinseoldong

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg