Đại học Sangmyung: Du học chuyên ngành gì của Khoa Xã hội và Nhân văn

Đại học Sangmyung là trường đại học uy tín và nổi tiếng được Bộ giáo dục Hàn Quốc đánh giá là một trong những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc. Với đội ngũ giáo viên và giảng viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao truyền thụ lại cho sinh viên những kiến thức để sinh viên ra trường có thể tự tin cầm tấm bằng đi xin việc ở những công ty, tập đoàn lớn.

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về những Khoa nhỏ của Khoa xã hội và Nhân văn.

  1.       Khoa Sử

Mục tiêu của khoa là đào tạo ra những nhân tài có đủ năng lực, kiến thức, sự hiểu biết trong phát triển nhân văn cần thiết cho xã hội dựa trên nền tảng của lịch sử. Khoa nỗ lực đào tạo ra những chuyên gia xây dựng nội dung, chuyên gia về các di sản văn hóa, xây dựng du lịch, văn hóa, các chuyên gia sở hữu trí tuệ, các nội dung dựa trên cơ bản những di sản về lịch sử Hàn Quốc, bồi dưỡng nhân tài đảm nhiệm những nội dung văn hóa toàn cầu.

  1.       Khoa Địa

Mục tiêu của khoa là nỗ lực trong việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đạt tới mục tiêu về mặt học vấn của ngành địa lý học thông qua việc đào tạo các chuyên ngành về lĩnh vực địa lý nhân văn, địa lý tự nhiên, hệ thống thông tin địa lý. Thêm vào đó là các chương trình liên kết chuyên ngành liên qua với các lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý, hệ thống lưu thông địa phương, du lịch văn hóa địa phương…

  1.       Khoa Thông tin Thư viện

Mục tiêu của Khoa là bồi dưỡng các chuyên gia được trang bị các kiến thức về lĩnh vực thông tin thư viện, dựa trên quá trình tích lũy kiến thức một cách có hệ thống về vấn đề liên ngành và ứng dụng nhằm giúp nghiên cứu chương trình đào tạo và xử lý thông tin, dữ liệu trong từng lĩnh vực. Ngay sau khi tốt nghiệp thì sinh viên sẽ được cấp giaays chứng nhận nhân viên công vụ cấp 2 (của Bộ văn hóa thể thao).

  1.       Khoa Phúc lợi Gia Đình

Mục tiêu của khoa là giáo dục đào tạo, tạo nên những chuyên gia phúc lợi gia đình như Bảo mẫu, nhà giáo dục cuộc sống gia đình, nhân viên phúc lợi xã hội, bác sĩ gia đình,…thông qua việc cung cấp các kiến thức về chuyên môn, lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình một cách toàn diện.

  1.       Khoa Đào tạo Cán bộ và Viên chức

Mục tiêu của Khoa là bồi dưỡng những nhân tài có khả năng sáng tạo, định hướng, đi đầu xã hội bằng nền tảng giáo dục, đào tạo cơ bản để giải quyết những vấn đề của đất nước. Đảm bảo được năng lực cạnh tranh của đất nước, đối phó với những biến động của thời đại.

  1.       Khoa Nội dung văn hóa Hàn –Nhật

Mục tiêu của khoa là ứng dụng các nganh nghiên cứu Nhật Bản học, so sánh về văn hóa Hàn Nhật, bồi dưỡng văn hóa toàn cầu để có khả năng cạnh tranh trên thị trường Đông Nam Á.

Trên đây là chi tiết các Khoa nhỏ của Khoa Xã hội và Nhân văn đại học Sangmyung, các bạn tham khảo xem bản thân yêu thích khoa nào thì có thể đăng ký nhé.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg