Đại học Pukyong - đi tiên phong trên một con đường mới

Đại học Pukyong - đi tiên phong trên một con đường mới

  • Lời chào mừng từ chủ tịch trường đại học Pukyong Hàn Quốc

Chào mừng bạn, và cảm ơn bạn đã ghé thăm Đại học Quốc gia Pukyong trực tuyến.

Trường đại học Pukyong đã phát triển thông qua hệ thống tiên tiến giáo dục và nghiên cứu, hợp tác đại học - công nghiệp chuyên ngành, và chiến lược toàn cầu.

Chúng tôi tiếp tục đào tạo và chia sẻ những nghiên cứu hàng đầu và đào tạo nên những tài năng, luôn chào đón với những sinh viên muốn tham gia vào chương trình nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Góp phần hình thành và tạo nên các doanh nhân những người đang háo hức để đổi mới và tìm thị trường toàn cầu mới.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Trường đại học Pukyong sẽ được chuẩn bị tốt nhất cho việc chuyển đổi sắp tới.

Khi một người tiên phong, luôn luôn là một người tiên phong.

Để trở thành trường đại học Hàn Quốc lớn, chúng tôi đương đầu với những thách thức và xây dựng một con đường mới phía trước. Chúng tôi mời bạn tham gia cuộc hành trình đam mê này hướng tới tương lai.

 

  • Tầm nhìn và sứ mệnh của trường đại học Pukyong
  • Nuôi dưỡng tri thức ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề

Nuôi dưỡng trí thức văn hóa với kiến ​​thức rộng và đầu óc linh hoạt, sinh viên và du học sinh Hàn Quốc hoàn thành các khóa học khác nhau trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, xã hội và thiên nhiên. (Nuôi dưỡng trí thức văn hóa)

  • Hoàn thành các khóa học có hệ thống

Nuôi dưỡng các chuyên gia có kỹ năng giao tiếp trên tất cả các lĩnh vực, kiến ​​thức chuyên môn cao, và khả năng để hoàn thành các khóa học hệ thống hoá và liên ngành. (Nuôi dưỡng các chuyên gia)

  • Nghiên cứu kết hợp hoàn chỉnh các khóa đào tạo chuyên ngành

Trường đại học Pukyong chịu trách nhiệm những người có thể đóng góp cho xã hội cả khu vực và quốc gia thông qua một sự nhấn mạnh về hợp tác và chuẩn bị các khóa đào tạo chuyên ngành. (Nuôi dưỡng kết hợp)

  • Thảo luận tập trung hòa nhập cùng với nền giáo dục ngày nay

Nuôi dưỡng các cá nhân với sự sáng tạo và cởi mở tâm trí để thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên bằng cách thiết lập một môi trường giáo dục, tập trung vào những suy nghĩ tự do và thảo luận. (Nuôi dưỡng cá nhân)

  • Nuôi dưỡng nhận thức dân tộc văn hóa truyền thống

Nôi dưỡng những người cởi mở với sự hiểu biết về đa dạng sắc tộc, những người sáng tạo hấp thu tinh hoa văn hóa truyền thống trong khi cố gắng tái tạo nền văn hóa truyền thống khác nhau khác. (Nuôi dưỡng nhận thức dân tộc)

  • Tăng cường khả năng ngoại ngữ, khả năng ứng dụng máy tính, và tham gia vào trao đổi với các trường đại học quốc tế

Nuôi dưỡng tài năng, người có tính quốc tế, những người sẽ đóng vai trò chủ đạo trong xã hội dựa trên tri thức của chúng ta, tăng cường số lượng sử dụng ngoại ngữ và khả năng ứng dụng máy tính và khả năng giao lưu với các trường đại học quốc tế. (Nuôi dưỡng người có tính quốc tế)

  • Giáo dục tinh thần cộng đồng

Nuôi dưỡng những nhà môi trường người sẽ xây dựng một cộng đồng toàn cầu bằng cách vượt qua cuộc khủng hoảng môi trường thông qua việc tăng cường giáo dục cộng đồng. (Nuôi dưỡng nhà môi trường có tinh thần cộng đồng).

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg