Đại học Korea tích cực hợp tác với các trường đại học Quốc tế

Để tạo ra một chương trình học tập trên khắp Hàn Quốc, Đại học Korea Hàn Quốc tích cực hợp tác với các trường đại học trong nước để cung cấp các cơ hội giáo dục tốt nhất. Là một phần của nỗ lực này, trường đại học Korea vận hành các chương trình trao đổi học thuật với các trường đại học khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thúc đẩy ranh giới của việc học bằng cách học tập tại các trường đại học khác.

Chương trình trao đổi học thuật

Chương trình Trao đổi học thuật cung cấp cho sinh viên từ các trường đại học khác một cơ hội để tham dự các khóa học tại đại học Korea. 

Chương trình trao đổi tín dụng giúp sinh viên trường Korea có thể theo học tại các trường đại học khác.

Các trường đại học tham gia vào các chương trình trao đổi học thuật (tổng cộng 33 trường đại học).

Đại học Công giáo Hàn Quốc, Đại học Konkuk, Đại học Kyungnam, Đại học KyungHee, Đại học Nữ Duksung, Đại học Phụ nữ Dongduk, Đại học Quốc gia Pusan, Đại học Sogang, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul, Đại học Seoul, Đại học nữ Seoul, Đại học Sungkyung, Trường Đại học Phụ nữ Sookmyung, Đại học Yonsei, Đại học Yeungnam, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan , Đại học Ulsan, Đại học nữ Ewha, Đại học Inha, Đại học Chonnam, Đại học Chonbuk, Đại học Jeonju, Đại học Chungang, Đại học Quốc gia Changwon, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ cao của Hàn Quốc (KAIST), Đại học Quốc gia Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc, Đại học Hanyang.

Sinh viên trong học kỳ vừa qua không thể đăng ký chương trình trao đổi tín chỉ (tín chỉ nhận được từ kỳ học hè / mùa đông sẽ được chuyển sang học kỳ kế tiếp).

Vui lòng tham khảo các thông tin liên quan đến các chương trình trao đổi của từng trường đại học thông qua website Duhochanquocline.com.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg