Đại học Inha hướng tới tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu

Trong 61 năm kể từ khi thành lập trường Đại học INHA, ngôi trường này đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục chất lượng cao của các cá nhân được đào tạo tốt, sự phát triển của công nghệ tiên tiến, việc tạo ra các ý tưởng và phương pháp mới, và những khám phá kiến ​​thức mới. Bởi vì những đóng góp này, sinh viên tốt nghiệp của trường đại học Inha đã trở thành những người giỏi nhất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ tại Hàn Quốc.

Trong vài năm qua, nhân viên, học sinh và cựu học sinh của trường đã làm việc với các cộng đồng địa phương để đạt được tiến bộ ấn tượng. Thông qua liên tục đổi mới và điều chỉnh, Đại học INHA đã mở ra cơ hội cho việc chuyên môn, toàn cầu hóa và phát triển hơn nữa.

Hiện nay, INHA đang xây dựng một khuôn viên rộng toàn cầu tại thành phố quốc tế Songdo. Được trang bị với các cơ sở nghiên cứu đổi mới, trường đại học INHA tiến tới trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới và một lực lượng chính cho sự phát triển hơn nữa tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, với việc thành lập Trường Luật tập trung vào các lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hậu cần, trường đại học Inha Hàn Quốc đã tiến một bước xa hơn là một tổ chức giáo dục nổi tiếng. Thông qua việc thành lập các trường Luật, trường sẽ không chỉ đóng góp vào nền kinh tế của các cộng đồng địa phương mà còn giáo dục những trí thức tốt nhất những người sẽ giải quyết các tranh chấp pháp lý trong ngành công nghiệp và nền kinh tế.

Trường đại học Hàn Quốc Inha tìm đến một tương lai tươi sáng hơn thông qua cam kết với một niềm tin vào giáo dục như một tìm kiếm thiết thực cho sự thật và  trung thực. Trường sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có tươi lai tươi sáng, đóng góp đáng kể và sự phát triển phồn thịnh đất nước và thế giới.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg