Cùng du học Line tìm hiểu về trường đại học Sungkyunkwan

Trường đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Đại học Sungkyunkwan

Khu vực: Đông Nam Á

Quốc gia: Hàn Quốc

Tìm thấy vào năm: 1398

Địa chỉ nhà: 25-2, Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu

Lịch sử của Đại học Sungkyunkwan (SKKU) được hơn 615 năm. Trường là đại diện cho nguồn gốc của giáo dục đại học của Hàn Quốc. Phản ánh về lịch sử của các trường đại học trên thế giới, uy tín nhất với lịch sử lâu dài. Trường đi đầu trong việc đào tạo và giáo dục. Trường đại học Sungkyunkwan thành lập theo nguyên tắc: công bằng, đúng đắn và khôn ngôn. Những đức tính đại diện cho một biểu hiện của bốn yếu tố vốn có của loài người tinh thần, hành động, lương tâm, và trí tuệ.

Hiện nay Đại học Sungkyunkwan đang phấn đấu để giáo dục học sinh tài năng với kiến thức cơ bản ở nước ngoài, lãnh đạo với giao tiếp và tinh thần thách thức sáng tạo. Là trường đại học Hàn Quốc nghiên cứu tầm cỡ thế giới là một trong những cách mà SKKU góp phần vào sự phát triển của một xã hội toàn cầu hài hòa. Với sự hỗ trợ của các công ty toàn cầu nổi tiếng như tập đoàn SAMSUNG, Đại học Sungkyunkwan đã trở thành một trung tâm sáng tạo giáo dục đại học. Phương pháp cộng tác của trường đại diện cho một sự thay đổi mô hình, trong đó trường tập trung vào các mô hình sư phạm kết hợp kiến thức cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào xã hội toàn cầu, và sự hợp tác khoa học-công nghiệp.

Khi nhìn về phía trước với 10 năm tới, trường đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc đang tìm cách thúc đẩy quan niệm về các trường đại học đóng vai trò mới mà truyền bá các giá trị của tự chủ, đa dạng, thông tin liên lạc và tin cậy như các thành phần cốt lõi của cuộc sống đại học. Trường không chỉ đơn giản là đi theo con đường tương tự mà người khác đã làm mà chắc chắn theo đuổi con đường ít người đi. Những con người sống và làm việc tại trường đại học Sungkyunkwan có một giấc mơ rằng một ngày nào đó chí hướng của họ cuối cùng sẽ trở thành tiêu chuẩn mà tất cả các trường đại học lớn noi theo.

Đây là một phần của tầm nhìn của trườngvào năm 2020. Để đạt được điều này, Đại học Sungkyunkwan đã đặt ra một số mục tiêu sẽ theo đuổi với niềm đam mê trong thập kỷ tới.

Chúng bao gồm: 「Nâng cấp SKKU hiệu đại 」, 「Đổi mới giáo dục như một nghiên cứu cộng đồng 」,「Tăng cường năng lực nghiên cứu toàn cầu 」, 「Phát triển Truyền thông và Quản lý Sáng tạo 」, 「Phát triển Định hướng một Campus tương lai.

Trường đại học Sungkyunkwan hoan nghênh sinh viên quốc tế đến du học Hàn Quốc tham gia với trường trong nỗ lực chuyển đổi c phát triển SKKU thành một trường đại học thực sự hàng đầu của thế kỷ 21.

Tổng số tuyển sinh: 17.429

           Sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc tại trường: 2087 (8%)

Đại học tuyển sinh: 15.796

           Sinh viên quốc tế du học tại Hàn Quốc tại trường: 1212 (8%)

Sau đại học tuyển sinh: 1633

           Sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc tại trường: 152 (9%)

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg