Cơ sở vật chất của đại học Korea Hàn Quốc như thế nào

Campus & Bệnh viện phụ trợ

Trường Đại học Korea Hàn Quốc bao gồm Campus Anam (tại Seoul, 844.809 ㎡), Campus Sejong (tại thành phố đặc biệt Sejong, 428.871 ㎡) và ba bệnh viện phụ trợ (Bệnh viện Anam: Seongbuk-quận ở Seoul, 67.676 ㎡, Bệnh viện Guro: Guro Tại Seoul, 40.208 ㎡, Bệnh viện Ansan: thành phố Ansan ở tỉnh Gyeonggi, 47.846 ㎡).

Số lượng sinh viên Hàn Quốc và Quốc tế

Tổng số sinh viên là 35,619, trong đó có 28,431 sinh viên tại Campus Anam (Đại học: 19,694, Tốt nghiệp: 8,767) và 7,188 tại Khu học chính Sejong (Đại học: 6,347, Tốt nghiệp: 841). Trong số các sinh viên Campus Anam, 2,301 (8,09%) là sinh viên quốc tế. Tổng số sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc học ngôn ngữ, trao đổi và chương trình đào tạo đứng ở mức 3.936.

Giảng viên tại trường đại học Korea

Tổng số giảng viên là 5.004, trong đó có 4.372 giảng viên tại Campus Anam (toàn thời gian: 1.458, Bán thời gian: 2.914) và 632 tại Campus Sejong (Toàn thời gian: 282, Bán thời gian: 350). Trong số này, 143 (4,38%) của các giảng viên toàn thời gian là quốc tế. 

Tỷ lệ sinh viên toàn thời gian (dựa trên tỷ lệ sinh viên)

Con số này là 22.55 sinh viên/mỗi giảng viên trong khuôn viên trường Anam và 26.81 sinh viên trong khuôn viên Sejong.

Nhân viên tại trường đại học Korea

Số nhân viên của các khu học xá Anam và Sejong là 853 và 195.

Thư viện trường

Thư viện trường đại học Korea gồm có 3.207.504 tài liệu, bao gồm 2.171.801 cuốn sách, 602.344 báo tạp chí, 239.360 luận văn, 106.274 sách cổ bằng chữ Trung Quốc và 87.725 sách không phải sách. Thư viện đại học Korea còn có 498,407 tài liệu dưới dạng số: 65.953 tạp chí điện tử, 279 trang web dữ liệu 71.531 và 318.813 sách điện tử.

Tham gia là Thành viên Tổ chức Quốc tế

Mạng Danh tiếng W100

Mạng lưới Danh tiếng W100 là một nhóm các trường đại học tốt nhất trên thế giới, tiến hành nghiên cứu nhằm tăng cường hoạt động chuyên môn trong và xung quanh quản lý danh tiếng, quan hệ quốc tế và chiến lược.

U21 (Universitas21)

Thành lập năm 1997, Universitas 21 hiện đang có 21 trường đại học thành viên tại 12 quốc gia và lãnh thổ khác nhau. Nó hoạt động để tăng cường hợp tác giữa các trường đại học thành viên và thúc đẩy các cơ hội mà không thể dễ dàng đạt được của bất kỳ đơn vị một mình. Đại học Korea đã tham gia Universitas 21 vào năm 2004 với tư cách là thành viên thứ 17 của tổ chức này. Trường vẫn là thành viên đầu tiên và duy nhất đến từ ​​Hàn Quốc. Trong năm 2009, trường đại học Korea đã tổ chức một hội nghị chuyên đề và cuộc họp thường niên của Chủ tịch U21, và cam kết cam kết của mình trong một chương trình nghiên cứu tiến sĩ chung giữa 14 trường đại học.

APRU (Hiệp hội các trường Đại học Thái Bình Dương)

Hiệp hội các trường Đại học Thái Bình Dương (APRU), một tổ hợp các trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở Thái Bình Dương, nhằm thúc đẩy trao đổi và hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các trường đại học nổi tiếng như Stanford, UC Berkeley, UBC, Đại học Bắc Kinh, Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Singapore đều là thành viên của APRU. Các thành viên trường đại học Hàn Quốc là Đại học Korea, Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei.

ICUBE (Tổ hợp quốc tế các trường đại học để nghiên cứu đa dạng sinh học và môi trường)

Hiệp hội Các trường Đại học Quốc tế về Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Môi trường (ICUBE) là một tổ hợp của các trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới được thiết kế để thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và môi trường.

APAIE (Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương)

Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 12/2004 bởi các trường đại học trong mười ba quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ (Hawaii), Australia, New Zealand, Hồng Công, Đài Loan, Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia, và Ấn Độ. Mục tiêu của APAIE là kích hoạt sự trao đổi giữa những người chịu trách nhiệm về giáo dục đại học ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và để nâng cao chất lượng của các chương trình giáo dục quốc tế.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg