Chương trình học bổng Hàn Quốc cho sinh viên hệ Đại học trường Catholic

Đối với hệ Đại học, trường Đại học Catholic Hàn Quốc dành ra nhiều chương trình học bổng hấp dẫn:

1. Chế độ học bổng du học Hàn Quốc dành cho sinh viên nước ngoài mới nhập học tại trường Đại học Catholic Hàn Quốc

Học bổng cho sinh viên xuất sắc tiếng Anh:

- Nội dung và tiêu chuẩn xét học bổng: Nội dung học phí 4 năm (không bao gồm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: Sinh viên nhập học với thành tích xuất sắc có điểm TOEFL iBT từ 100 điểm trở lên hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo tương đương với TOEFL iBT 100 điểm.

- Điều kiện duy trì học bổng: Điều kiện để xét học bổng sau khi nhập học là hoàn thành trên 15 tín chỉ ở học kỳ trước và đạt điểm trung bình bình quan trên 3.5.

Học bổng dành cho sinh viên theo học hệ đại học tại trường Catholic

Học bổng dành cho sinh viên theo học hệ đại học tại trường Catholic

Học bổng cho du học sinh Hàn Quốc xuất sắc tiếng Hàn:

- Nội dung: Học phí 4 năm (không bao gồm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: sinh viên nhập học với thành tích xuất sắc có Topik cấp 6 hoặc sử dụng thành thạo tương đương với cấp 6.

- Điều kiện duy trì học bổng: Điều kiện để xét học bổng du học Hàn Quốc sau khi nhập học là hoàn thành trên 15 tín chỉ ở học kỳ trước và đạt điểm trung bình bình quan trên 3.5.

Học bổng cho sinh viên nước ngoài loại A:

- Nội dung: Học phí 1 năm (không bao gồm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: sinh viên nhập học vưới thành tích xuất sắc có Topik cấp 5 hoặc sử dụng tiếng Hàn thành thạo tương đương với Topik cấp 5.

Học bổng cho sinh viên nước ngoài loại B:

- Nội dung: 50% học phí 1 năm (miễn giảm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: sinh viên đạt cấp 3 trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn do nhà trường tổ chức.

Đại học Catholic

Đại học Catholic

Học bổng cho sinh viên nước ngoài loại C:

- Nội dung: 50% học phí du học Hàn Quốc 1 năm (không bao gồm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: sinh viên nhập học với thành tích xuất sắc có Topik cấp 3 hoặc sử dụng tiếng Hàn thành thạo tương đương với Topik cấp 3.

Điều kiện duy trì học bổng cho sinh viên nước ngoài loại A, B, C: điều kiện xét học bổng sau khi nhập học học kỳ 1: dựa vào tiêu chuẩn để miễn giảm học phí. Điều kiện xét học bổng sau khi nhập học học kỳ 2: hoàn thành trên 15 tín chỉ ở học kỳ trước và đạt điểm trung bình trên 3.0.

- Chú ý: Nếu trước khi nhập học mà sinh viên chưa đạt các tiêu chuẩn về ngoại ngữ thì vào học kỳ đầu tiên sinh viên bị giới hạn đăng ký môn học và vào học kỳ kế tiếp (học kỳ 2 năm 1) sinh viên không nằm trong đối tượng được xét học bổng.

2. Chế độ học bổng Hàn Quốc dành cho sinh viên nước ngoài chuyển tiếp

Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài chuyển tiếp:

- Nội dung: 50% học phí đăng ký ở học kỳ 1 (không bao gồm phí nhập học).

- Tiêu chuẩn: sinh viên có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 4 hoặc năng lực sử dụng tiếng Hàn tương đương với Topik cấp 4.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%209.jpg