Chào mừng bạn đến với trường Đại học Inha

Chào mừng bạn đến với trường Đại học Inha

Được thành lập vào năm 1954 với sự giúp đỡ của những người nhập cư Hàn Quốc tại Hawaii, Đại học Inha đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tài năng, những người đã đóng góp vào sự phát triển và hiện đại hóa của Hàn Quốc trong nửa thế kỷ qua. Không cần phải nói, Đại học Inha tiếp tục nỗ lực giáo dục và nghiên cứu, đó cũng chính là hai nhiệm vụ quan trọng nhất của một trường đại học. Nhìn về tương lai, Inha bây giờ tập trung mọi nỗ lực để trở thành một trường đại học đẳng cấp thế giới, trong khi tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Nghiên cứu liên ngành đã trở thành một xu hướng mới ngày nay. Trong thời đại thay đổi nhanh chóng và mang tính cách mạng, các trường đại học đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Đại học Inha cam kết đáp ứng được những thách thức và được dành riêng cho việc nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới của các nhà lãnh đạo của tương lai.

rường đại học Inha sẽ tiếp tục duy trì sự minh bạch quản lý, thúc đẩy nghiên cứu và cung cấp chương trình xuất sắc trong giáo dục.

Chào mừng đến với Trung tâm Quốc tế, Bộ phận Quan hệ Quốc tế !

Trung tâm Quốc tế, Bộ phận Quan hệ Quốc tế xử lý các hoạt động hợp tác giữa Đại học Inha và các trường đại học và viện nghiên cứu trong đó bao gồm việc tạo ra quan hệ đối tác, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên trao đổi, và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế với các trường đại học đối tác ở nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm quốc tế cung cấp hỗ trợ hành chính cho sinh viên quốc tế du học tại Hàn Quốc và giảng viên để họ thuận lợi có thể thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc.

Là một trung tâm dịch vụ một cửa, Trung tâm quốc tế cung cấp tất cả các loại hỗ trợ trong các lĩnh vực xuất nhập cảnh & vấn đề về visa, bảo hiểm, nhà ở, và các vấn đề học tập, vv Các nhân viên tại Trung tâm Quốc tế, Bộ phận Quan hệ Quốc tế, đang thực sự cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu cho giáo viên và học sinh du học Hàn Quốc.

Công việc chính của trung tâm:

- Hỗ trợ hành chính cho việc tạo ra các thỏa thuận trao đổi quốc tế với các trường đại học ở nước ngoài.

- Hỗ trợ hành chính cho việc trao đổi sinh viên và giảng viên.

- Hỗ trợ hành chính cho các hoạt động quốc tế của Đại học Inha.

- Thông tin hỗ trợ cho học bổng trong nước và trên toàn thế giới.

- Hỗ trợ hành chính cho sinh viên và giảng viên quốc tế.

- Cập nhật trang web Tiếng Anh và  tiếng Trung Quốc.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg