Các chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế tại đại học Myongji

Một số chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế tại đại học Myongji

Loại ký túc xá số 1:

Sức chứa của ký túc xá: 50 người

Phí hàng tháng ký túc xá ($): $ 250 mỗi tháng (Trường Yongi, 4 người sử dụng)

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

Loại ký túc xá số 2:

Sức chứa của ký túc xá: 200 người

Phí hàng tháng ký túc xá ($): $ 190 mỗi tháng (Trường Yongin, 4 người sử dụng)

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

Loại ký túc xá số 3:

Sức chứa của ký túc xá: 50 người

Phí hàng tháng ký túc xá ($): $ 280 mỗi tháng (Seoul campus, 2 người sử dụng)

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

Loại ký túc xá số 4:

Sức chứa của ký túc xá: 200 người

Phí hàng tháng ký túc xá ($): $ 200 mỗi tháng (Trường Seoul, 4 người sử dụng)

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

  • Cơ hội nghề nghiệp bán thời gian khi theo học tại trường đại học Myongji 

Giảng dạy khóa học ngôn ngữ

Tên khoá học: Khóa học tiếng Hàn

Trình độ chuyên môn: Một sinh viên nước ngoài tốt nghiệp trung học

Học phí cho mỗi học kỳ ($): 1150

Phí hàng tháng ký túc xá ($): 460

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

  • Các khóa học đặc biệt & Các khóa học bằng tiếng Anh 

Khóa học đặc biệt

Đại học Myongji cung cấp chương trình học Kiến trúc à chương trình đầu tiên tại Hàn Quốc để cung cấp một chương trình giảng dạy chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu của chương trình kiến trúc được công nhận. Năm 2007, Trường Đại học Kiến trúc là trường đầu tiên ở Hàn Quốc được công nhận là một tổ chức kiến trúc quốc tế bởi Hiệp hội Kiến trúc Công nhận Hội đồng Quốc tế (KAAB).

Đại học Kinh doanh là một trong 26 trường đại học tại Hàn Quốc trong cả nước đã qua được thẩm định kinh doanh giáo dục từ Hiệp hội Kinh doanh Hàn Quốc (KABEA). Bên cạnh đó, Đại học Kỹ thuật đã đạt được các tiêu chuẩn thẩm định Kỹ thuật giáo dục từ Ban Kiểm định Kỹ thuật Giáo dục Hàn Quốc (ABEEK).

Các khóa học bằng tiếng Anh

Chương trình lãnh đạo châu Á (MALP) và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh / Trung Quốc khóa học:

Phát triển lãnh đạo toàn diện là mục tiêu dài hạn của trường đại học Myongji và trường kết hợp tư vấn, ứng dụng kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn trong từng lĩnh vực, và các nghiên cứu hợp tác giữa các ngành khác nhau (kinh doanh, chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, khoa học, triết học và nhiều hơn nữa đặc biệt là ở vùng lãnh thổ châu Á) để cung cấp một sự hiểu biết khoa học nói chung.

※ Các khóa học trước: Chính trị Hiểu Hàn Quốc & Châu Á, Hàn Quốc, Kinh tế & Kinh doanh, Lịch sử Hàn Quốc & Văn hóa, Dân Chủ & Xã hội đương đại, Toàn cầu hóa & thay đổi xã hội, hiểu biết,Phim & Triết học, Văn hóa Hàn Quốc, chính trị của Đông Bắc Á, Lịch sử của khoa học công nghệ, cách thức mở rộng cho lãnh đạo toàn cầu, Hiểu biết về Phát triển Quốc tế, Hàn Quốc Kinh tế & kinh doanh trong môi trường toàn cầu, xã hội dân sự & Quản trị, Internet & Xã hội đương đại và Lãnh đạo & Truyền thông.

 

Khóa học ngôn ngữ tiếng Hàn

Tên khoá học: Khóa học tiếng Hàn

Trình độ chuyên môn: Một sinh viên nước ngoài muốn đi du học Hàn Quốc đã tốt nghiệp trung học

Học phí cho mỗi học kỳ ($): 1150

Phí hàng tháng ký túc xá ($): 460

Bộ phận phụ trách: Văn phòng các vấn đề quốc tế / Cán bộ phụ trách : Kimsuhyun / Nhân viên email : admission@mju.ac.kr

Số văn phòng: Số 82-2-300-1513 / Fax : 82-2-300-1516

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg