Bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn của trường đại học Hanyang

Thành công hay thất bại trong bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn không liên quan đến việc nhập học vào đại học và sau đại học tại trường đại học Hanyang. Tuy nhiên, sinh viên đã vượt qua bài kiểm tra nhập học nhưng không đạt được bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn phải nghỉ (tối đa 2 năm) và học tiếng Hàn tại Học viện Giáo dục Quốc tế Hanyang hoặc viện ngôn ngữ của các trường đại học Hàn Quốc khác. Bằng việc hoàn thành bài kiểm tra tiếng Hàn Quốc hoặc sau khi đủ điều kiện không phải thi tiếng Hàn và đã nộp các giấy tờ miễn thi tiếng Hàn Quốc (Giấy chứng nhận hoàn thành cấp 5 tại Học viện Giáo dục Quốc tế Hanyang hoặc chứng chỉ Cấp 4 của thành tích TOPIK) Đối với trường Hanyang ERICA, Chứng chỉ hoàn thành cấp 4 tại Học viện Giáo dục Quốc tế Hanyang hoặc Chứng chỉ Cấp 3 của thành tích TOPIK), Sinh viên có thể đăng ký lại học kỳ sắp tới.

Sinh viên Hanyang cần phải vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn

Sinh viên Hanyang cần phải vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn

Tuy nhiên, người nộp đơn đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây có thể được miễn kiểm tra tiếng Hàn:

∵ Người nộp đơn đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ tại Đại học Hanyang hoặc các trường đại học ở Hàn Quốc khác.

∵ Người nộp đơn đã vượt qua bài kiểm tra với trình độ Cấp 4 của TOPIK hoặc hoàn thành cấp 5 tại Học viện Giáo dục Quốc tế Hanyang (đại học và đại học Seoul)

∵ Các ứng viên đã vượt qua Cấp 3 của TOPIK hoặc hoàn thành cấp 4 tại Học viện Giáo dục Quốc tế Hanyang (Đại học ERICA)

∵ Sinh viên được chính phủ tài trợ bao gồm sinh viên KGSP

Trong một số trường hợp sinh viên Hanyang sẽ không phải kiểm tra tiếng Hàn

Trong một số trường hợp sinh viên Hanyang sẽ không phải kiểm tra tiếng Hàn

∵ Sinh viên nộp đơn xin GSIS và Global Health & Phát triển (Chỉ dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp )

∵ Sinh viên nộp đơn xin học tại trường sau đại học và nộp đơn xin miễn kiểm tra tại trường đại học Hanyang

∵ Học sinh nộp đơn xin học quốc tế (chỉ dành cho sinh viên đại học  )

1) Địa điểm thi: sinh viên thi kiểm tra tiếng Hàn ngay tại trường Đại học Hanyang (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau, thông báo trước khi kỳ thi diễn ra)

2) Sinh viên mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết để thi: Mang theo giấy tờ chứng minh thư, công cụ viết, hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg